در این پست تفسیر بسیار گرانبهای المیزان نگارش یافته توسط علامه طباطبائی را آماده نموده ایم. این تفسیر خصوصا برای پژوهشگران قرآن بسیار ارزشمند است و به گفته نگارنده تفسیر قرآن براساس خود قرآن است.

امروز یک دوره کامل تفسیر نور با کیفیت بسیار خوب آماده گردیده است. این تفاسیر به تفکیک سوره می باشند که مطالعه را برای کاربران بسیار آسان خواهد نمود. این تفسیر به زبان ساده و روان و قابل استفاده برای عموم نگاشته شده و شامل همه آیات قرآن کریم بوده و مهم‌ترین ویژگی آن پیام‌های کوتاه و کاربردی است که راه گشای زندگی می‌باشد.