یکی از پیش نیازهای توسعه نرم افزارهای قرآنی، داشتن یک دیتابیس جامع و کاربردی است. دیتابیس قرآنی حدید، یک دیتابیس کامل با ویژگی های منحصر به فرد خصوصا ریشه یابی و ترجمه کلمه به کلمه و دقیق است. شما می توانید به برخی از دیتابیس های ضروری در سایت قرآن دیتابیس دسترسی داشته باشید ولی در این پست نه تنها بسیاری از دیتابیس ها گردآوری شده اند بلکه دیتابیس کلمات و ریشه های قرآنی نیز افزوده شده است.

 اگر به دیتابیس جامع تری که زبانهای مختلف را پشتیبانی کند نیاز دارید. می توانید به این صفحه مراجعه کنید و دیتابیس حدید با پشتیبانی از 107 زبان مختلف را دانلود نمایید.

یکی از پیش نیازهای توسعه نرم افزارهای قرآنی، داشتن یک دیتابیس جامع و کاربردی است. دیتابیس قرآنی حدید، یک دیتابیس کامل با ویژگی های منحصر به فرد خصوصا ریشه یابی و ترجمه کلمه به کلمه و دقیق است. شما می توانید به برخی از دیتابیس های ضروری در سایت قرآن دیتابیس دسترسی داشته باشید ولی در این پست نه تنها بسیاری از دیتابیس ها تجمیع شده اند بلکه دیتابیس کلمات و ریشه های قرآنی نیز افزوده شده است.

  دیتابیس چندزبانه حدید، علاوه بر تمامی ویژگی های دیتابیس حدید، حدود 107 ترجمه از زبان های مختلف را در خود جای داده و برای توسعه نرم افزارهای چند زبانه بسیار مناسب است. اگر به دیتابیسی برای توسعه نرم افزار قرآنی بومی حداکثر دو زبانه نیاز دارید به این صفحه مراجعه نمایید.

زیر مجموعه ها