در این پست برای شما تحقیق کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد عبدالباسط را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.

در این پست برای شما ترتیل کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد مشاری راشد العفاسی را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.

در این پست برای شما ترتیل کل قرآن کریم با صدای دلنشین استاد محمد ایوب را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.

در این پست برای شما ترجمه صوتی کل قرآن کریم با صدای هدایت فر(ترجمه فولادوند) را آماده کرده ایم. تفکیک این اصوات به صورت آیه به آیه هست و می تونه برای پروژه های نرم افزار و ... مفید باشه. این فایل دارای ویژگی های زیر است.